Historia budowy Drukuj

Historia budowy pływalni

W dniu 15 czerwca 2011 r. została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskie, a Gminą Kowalewo Pomorskie, w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim". W ramach powyższego przedsięwzięcia 24 jst z województwa wybudowały     na terenie swoich gmin obiekty sportowe. Gmina Kowalewo Pomorskie w ramach przedsięwzięcia wybudowała 2 obiekty: „Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim - II etap" i „Krytą pływalnię w Kowalewie Pomorskim".

W dniu 1 marca 2013 r. (na podstawie Umowy Partnerskiej)  podpisaliśmy z Zarządem Województwa umowę dotacyjną na realizacje inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury EdukacyjnejW ramach umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 12 239 300,00 zł. 

Pływalnia zawiera dwie kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniącą funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych, 1 naziemną pełniąca funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo-sanitarnymi.

W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową.

Na parterze zlokalizowano m. in. przestronny hol wejściowy z poczekalnią, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieży wierzchniej wraz z obuwiem.

Hala basenowa obejmuje:

  • basen pływacki 6 torowy,
  • basen rekreacyjny,
  • brodzik
  • wanna z hydromasażem.

Roboty budowlane (trwały 2 lata) zostały wykonane w terminie tj. zgodnie z umową. Czynności odbiorowe zostały zakończone 23.10.2014 r.